Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vykořisťování: Výroba absolutní a relativní nadhodnoty

1. 12. 2014 10:22:46
Stupňované zhodnocování, zvýšená výroba nadhodnoty rozmnožením nadpráce, zesílenou exploatací – to je smysl, obsah, účel a cíl kapitalistické výroby. Rozlišujeme dvě různé cesty, jimiž se kapitalista žene za tímto cílem:

Hodnota a produktivita práce:

Hodnota je u každého zboží jiná. Zbývá jen jejich společná vlastnost: Hodnoty se určují svou hodnototvornou podstatou, tj. prací.

Velikost hodnoty zboží se měří množstvím práce v něm obsažené (zpředmětněné), na jeho výrobu vynaložené. Práce samotná se měří dobou, po kterou trvá (průměrný pracovní výkon na dělníka za jednotku času).

Produktivita závisí na průměrném stupni dovednosti pracovníků, stupni vývoje vědy a technologické použitelnosti ve výrobě, rozsahu a účinnosti výrobních prostředků, poměrech zeměpisných a klimatických.

  1. Prodlužování pracovní doby protahováním pracovního dne vůbec – TO JE VÝROBA ABSOLUTNÍ NADHODNOTY,

  2. Zkracování pracovní doby nutné změnou poměrů (relace) obou částí dne, zvětšováním nadbytečné doby na úkor pracovní doby nutné, TO JE VÝROBA RELATIVNÍ NADHODNOTY.

Příklad k první metodě: Řekněme, že kapitalista začal s desetihodinovým pracovním dnem; při stoprocentním stupni exploatace konal dělník v prvých pěti hodinách práci nutnou, v dalších pěti hodinách svou nadprací vyráběl nadhodnotu. Aby více vyzískal, prodloužil kapitalista pracovní den řekněme na dvanáct hodin:

Obrázek 1 http://blog.idnes.cz/blog/19407/437595/pracdvanact.jpg (click)

Absolutním prodloužením pracovního dne získal kapitalista další nadhodnotu jako výsledek dalších dvou hodin nadpráce; při stálé denní mzdě stupeň exploatace se zvýšila na 7/5, t. j. 140 %.

Příklad ke druhé metodě: Dejme tomu, že pracovní den je zákonem omezen na osm hodin a nelze ho absolutně prodlužovat. Při stoprocentní míře nadhodnoty koná dělník čtyři hodiny práce nutné, čtyři hodiny nadpráce. Podaří-li se kapitalistovi zkrátit dobu nutnou, řekněme na tři hodiny, prodlouží se tím v rámci osmihodinového pracovního dne zároveň podíl nadpráce ze čtyř na pět hodin.

Obrázek 2 http://blog.idnes.cz/blog/19407/437595/pracosm.jpg (click)

Míra nadhodnoty se zvýšila na 5/3 = 166 2/3 %.

Ekonomické vykořisťování se týká lidí, kteří jsou nedostatečně placeni za vykonanou práci. Pracující jsou vykořisťováni, pokud mzda, kterou dostávají, je menší než hodnota produktu, který vytvářejí.

Kolik se u nás dře „přesčasů" zadarmo! Kapitalista všemožně obchází, porušuje a prolamuje zákon. Daří se mu to tím lépe, čím méně uvědomělí jsou dělníci, čím hůře jsou organisovaní, čím slabší je jejich odpor.

Vykořisťování

Předpokládejme, že pracující je zaměstnán 40 hodin týdně. Pokud nemá být vykořisťován, pak by mu mzda, kterou za svou práci dostane, měla umožnit nákup zboží a služeb, na jejichž produkci bylo také třeba 40 hodin. V takovém případě by se práce kuchaře anebo řidiče autobusu vyměnila za stejné množství práce těch, kdo zásobují zaměstnance tím, co chtějí a potřebují: zemědělců, textiláků, pekařů, herců, atd.

Metoda: „U každého odvětví ekonomiky zkoumáme, jak se hodnota přidaná prací rozděluje na mzdy a zisky. Přidanou hodnotu rozumíme rozdíl mezi celkovým objemem prodeje podniku a nákady na vstupy do produkčního procesu kromě pracovní síly: na energie, suroviny, odpisy strojů, atd.“

Allin Cottrelll – politologie; W. P. Cockshott – ekonomika a kybernetika

Tyto údaje jsou převzaty z Modré knihy o národním důchodu a výdajích (National Income and Expenditure Blue Book), kterou vydal Ústřední statistický úřad v roce 1983. Ve dvou sloupcích jsou uvedeny celkové mzdy a zisky za jednotlivá hospodářská odvětví. Celková přidaná hodnota se rovná součtu mezd a zisků.

Podíl přidané hodnoty jdoucí na mzdy je v jednotlivých odvětvích značně rozdílný. V energetice dostali pracující v roce 1982 pouze 27 procent celkové přidané hodnoty. To znamená, že pracující v energetice pracovali každou hodinu 16 minut na sebe a 44 minut z hodiny na zisky svých zaměstnavatelů.

Tabulka: http://blog.idnes.cz/blog/19407/437595/tabulkazisk.jpg (click)

Výpočet míry vykořisťování pro rok 1982

Když se podíváme na celkový objem mezd a příjmů z majetku, zjistíme, že pouze asi 60 procent celkové přidané hodnoty dostali pracující, kteří ji vytvořili.

Další rozpis bankovních a finančních služeb:

Mzdy a platy 15.205

Poplatky za služby 10.589

Obchodní zisk - 4.614

Předpokládejme, že plat za práci zaměstnanců bank činí 60 % vytvořené hodnoty. Příjem z poplatků za služby je pak rozdělen následovně:

Mzdy a platy 6.353,4

Nadhodnota 4.235,6

Celkem 10.589,0

Upravený příspěvek odvětví bankovnictví:

K celkovým mzdám 6.353,4

K celkové nadhodnotě 22.686,6

Upravené celkové součty:

Mzdy a platy 112.253,4

Příjem z majetku 96.865,6

Upravená míra vykořisťování: pro sebe pro jiné

(minuty za odpracovanou hodinu) 32,2 27,8

(53 %) (47 %)

Všechny číselné údaje jsou v milionech Liber.

Zdroj: national Income and Expenditure, 1983 edition, Central Statistical Office.

Pracující v kapitalistických odvětích hospodářství dostávají zpět pouze 53 procent hodnoty přidané jejich vlastní prací. Fakticky každou odpracovanou hodinu pracují 32 minut pro sebe a 28 minut pro různé vykořisťovatelské nebo neproduktivní společenské skupiny.

Prostředky získané vykořisťováním jdou na dva hlavní účely. Buď jsou rozděleny jako dividendy nebo výplaty úroků, nebo je podnik použije na financování akumulace vlastního kapitálu. V každém případě z toho mají prospěch majitelé akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv. Z dividend mají prospěch přímo, zatímco z akumulace kapitálu nepřímo prostřednictvím zhodnocení svých akcií.

Výroba relativní nadhodnoty

K druhé metodě: Kapitalistovi se v rámci daného pracovního dne podařilo zkrátit pracovní dobu nutnou (k reprodukci hodnoty pracovní síly) a tím prodloužit podíl pracovní doby nadbytečné ke zvýšené produkci nadhodnoty.

Zvyšování produktivity práce

Pracovní doba nutná se může zkrátit:

A) Snížením hodnoty pracovní síly (čili snížením hodnoty prostředků dělníkova živobytí),

B) Zvýšením výrobnosti práce (zvýšení intensity práce se stupňováním pracovního napětí, zvýšením výdajem pracovní síly za jednotku času), kde je zapotřebí, aby se vyrobilo více výrobků za jednotku času než dosud,

C) Zvláštní nadhodnotou, tedy zdokonalením výroby (stroje, vynálezy, organizace).

Strojová výroba

V kapitalismu jsou stroje prostředkem k tvorbě relativní nadhodnoty:

Mají zlevňovat zboží a zkracovat onu část pracovního dne, kterou dělník potřebuje pro sebe sama, aby se tak prodloužila druhá část jeho pracovního dne, kterou dává kapitalistovi zadarmo. Jsou prostředkem pro výrobu nadhodnoty.“ (M K, I., 284)

Zdroje:

ULRYCH, J.: Základy marxistické ekonomie. Praha : Svoboda, 1951, str. 22 – 24, 68 – 69, 74 – 80

COCKSHOTT, W. P. - COTTRELL, A.: Kybersocialismus. Brno: L. Marek, 2006, str. 70 – 73

MARX, K.: Kapitál I. Praha : Svoboda, 1978-1980

Stručné články:

Marxův Kapitál http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/380073/Marxuv-Kapital.html

NADHODNOTA: Výsledek nezaplacené dělníkovy práce a vykořisťování

http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/399025/Nadhodnota-vysledek-nezaplacene-delnikovy-prace-a-vykoristovani.html

HODNOTA PRACOVNÍ SÍLY - PROCES PRACOVNÍ A ZHODNOCOVACÍ

http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/437621/HODNOTA-PRACOVNI-SILY-PROCES-PRACOVNI-A-ZHODNOCOVACI.html

foto: Obrázek 1
foto: Obrázek 2
foto: Tabulka 1
foto: Kapitalistická logika?
Autor: Pavel Herman | pondělí 1.12.2014 10:22 | karma článku: 19.72 | přečteno: 1700x

Další články blogera

Pavel Herman

Co nás (ne)učí o zemědělství na školách aneb moderní pěstování rýže ve Vietnamu

Nedávno jsem si přečetl článek ze stránek inkluzivní škola, kde se psalo ohledně zemědělství ve Vietnamu. Přesně tohle vystihuje slavný citát od G. B. Shawa: "Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí."

21.9.2017 v 21:15 | Karma článku: 14.03 | Přečteno: 363 | Diskuse

Pavel Herman

Příběhy bezpráví I.: Obvodní soud pro Prahu v roce 2017 jako v 50. letech?

Jedná se o záležitost sp. zn. 12 C 32/2013, kde se účastník řízení, svědci a veřejnost byli přítomni nesprávného úředního postupu, který dosahuje intenzity trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

14.9.2017 v 9:42 | Karma článku: 14.86 | Přečteno: 532 | Diskuse

Pavel Herman

Hotely v severním Vietnamu si můžete snadno poplést

Ve Vietnamu se zcela běžně můžete setkat s tím, že dva docela odlišné hotely mají stejný název. Nejdříve nás zcela stejný název zavedl do odlišného hotelu, kde jsme si dali oběd a poté pokračovali do toho správného.

11.9.2017 v 15:27 | Karma článku: 9.81 | Přečteno: 370 | Diskuse

Pavel Herman

Keramická dílna a umění ve vesnici Bat Trang

Bat Trang je vesnice v severním Vietnamu, která je vzdálená 15 kilometrů jihovýchodně od Hanoje. Jedná se o tradiční vesnici s výrobou porcelánu a keramiky s tradicí sahající až do 14. století a vývozem do celého světa.

9.9.2017 v 11:08 | Karma článku: 9.22 | Přečteno: 152 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Jan Ferenc

Mzda a výdělek řidičů

Mzdy řidičů mezinárodní kamionové dopravy jsou oblíbeným debatním tématem. Trvá to něco přes dva roky, od doby, kdy některé západoevropské země s Francií v čele začaly kušnit, že čeští řidiči vydělávají málo.

22.9.2017 v 21:03 | Karma článku: 8.45 | Přečteno: 226 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Zelení: Prý přijdou apokalyptické davy nezaměstnaných

Taky patříte k těm, kdo na poslední chvíli žhaví mozkové závity a ne a ne se rozhodnout, které straně to tam zhruba za měsíc hodit? Možná jste se tak jako řada jiných rozhodli, že s velkými stranami už nechce mít nic společného.

22.9.2017 v 8:00 | Karma článku: 42.18 | Přečteno: 4654 | Diskuse

Eva Kislingerová

Z pohledu ekonoma postrádá fotbal logiku!

Jsem si jista, že v životě existují důležitější věci, než je fotbal. Přesto není sporu o tom, že minulý týden byl pro mnoho Pražanů ve znamení derby, ve kterém nakonec Slavia porazila Spartu 2:0.

21.9.2017 v 22:16 | Karma článku: 12.93 | Přečteno: 366 | Diskuse

Petr Šindelář

Dostane další česká vláda odvahu zrušit zbytečná ministerstva?

Strany a hnutí voličům právě nyní naplno namlouvají, jak po nástupu do vlády budou vše ohromně zjednodušovat, srdnatě šetřit, zápasit s byrokracií a některé si dokonce pohrávají i s nápadem, že zruší nefunkční ministerstva...

21.9.2017 v 9:52 | Karma článku: 17.53 | Přečteno: 315 | Diskuse

Jiří Rybár

Platový kolotoč zvyšuje obrátky

Z firem pronikají zprávy o růstu mezd. Když se ekonomice daří, mělo by se dařit i lidem. Pokud jste ale zaměstnavatel, trochu vás to možná i děsí. Nemůžete nepřidat, jinak vám lidi utečou ke konkurenci. Ale kde na to vzít?

20.9.2017 v 16:04 | Karma článku: 10.12 | Přečteno: 563 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.