Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Hodnota pracovní síly - proces pracovní a zhodnocovací

1. 12. 2014 12:00:25
Dělník pracuje pro kapitalistu místo pro sebe. Výsledek delníkovy práce nebude patřit jemu, ale kapitalistovi. To jsou dvě základní zvláštnosti kapitalistického výrobního procesu. Jaká bude hodnota vyrobeného zboží, vyrobených šroubů? Vezměmě schválně hodně jednoduchý příklad. Řekněme, že jedna hodina práce vyrobí hodnotu rovnou 5 Kč.

Kč prac. hodin

 1. Polotovarů se zpracovalo 40.000 8.000

  za elektrický proud, opotřebení strojů,

  látky pomocné 5.000 1.000

  Výrobní prostředky celkem: 45.000 9.000

 2. Pracovalo na výrobě: 50 dělníků,

  5 dní po 8 hod. denně, svou prací

  přidali výrobku hodnoty o 10.000 2.000

  Plná hodnota vyrobeného zboží

  v rukou kapitalistových činí tedy 55.000 11.000

Průmyslník koupil pracovní sílu 50 dělníků na dobu 5 pracovních dnů a podle naší podmínky je povinen nahradit dělníkům plnou hodnotu jejich pracovní síly za těchto 5 dnů.

V našem případě činí př. denní hodnota pracovní síly Kč 20 ,-, t. j. živnotní prostředky nutné pro jednodenní dělníkovo živobytí lze vyrobit za čtyři hodiny práce. Avšak kapitalista najal dělníka na den, t. j. má právo žádat, aby mu dělník pracoval zákonných osm hodin.

Pracovní síla padesáti dělníků za pět dní stála tedy kapitalistu zhodnocení, přírůst hodnoty, který kapitalista získává zdarma.

50 x 5 x Kč 20 = Kč 5.000 (1.000 pracovních hodin)

vyrobila mu však hodnotu

50 x 5 x 8 hodin = Kč 10.000 (2.000 pracovních hodin)

ROZDÍL = Kč 5.000 (1.000 pracovních hodin)

V našem případě např. stojí jednodenní ( =osmihodinové) užití pracovní síly kapitalistu 20 Kč,- (= hodnotě čtyř pracovních hodin), hodnota však, kterou mu tato síla za den vytvoří, je Kč 40,- (8 x Kč 5,-).

Hodnota pracovní síly a její zhodnocení v pracovním procesu jsou tedy dvě různé veličiny. Tuto hodnotovou diferenci měl kapitalista na mysli, když kupoval pracovní sílu.“ (Marxův Kapitál I., str. 134)

Odkud tedy pramení kapitalistův zisk, kde má svůj zdroj nadhodnota? Nadhodnota je tedy hodnota, kterou vyrobí námezdní dělník pro kapitalistu nad hodnotu své pracovní síly. Jinými slovy: „Nadhodnota je rozdíl mezi hodnotou dělníkem vyrobenou a hodnotou jeho pracovní síly, která se při této výrobě spotřebuje.“

Kapitalista neopomene učinit každoročně procentuální odpis (např. 10 % - kdy po 10 letech je odepsán, vyřazen jako nepotřebný a nahrazen novým) a vykalkulovat toto procento do hodnoty výrobku. Kapitál fixní = budovy, zařízení, stroje; Kapitál oběžný = suroviny, látky pomocné a pracovní síla. V kapitálu oběžném se hází do jednoho pytle jak PRACOVNÍ SÍLA, TAK SUROVINY. Tím se tedy zakrývá a zahaluje pramen nadhodnoty, skrývá se vykořisťování práce kapitálem.

Hodnota výrobku se skládá ze tří částí:

 1. Z kapitálu KONSTANTNÍHO (hodnota vložená do výrobních prostředků) – c,

 2. Z kapitálu VARIABILNÍHO (hodnota vložená do pracovní síly) – v,

 3. Z NADHODNOTY – n; tu kapitalista získává zadarmo.

Pracovní den se skládá ze dvou částí:

První část dne – pracovní doba nutná (v)

Druhá část dne – dělník vyrábí nadhodnotu pro kapitalistu (n)

Poměr nadbytečné doby pracovní k době nutné je tedy měřítkem pro stupeň vykořisťování práce kapitálem. Jestliže dělník např. pracuje osm hodin denně a odpracuje denní hodnotu své pracovní síly za čtyři hodiny, kdežto v dalších čtyřech hodinách vyrábí nadhodnotu, je tento poměr 4 : 4; stupeň vykořisťování tu činí 100 %, to znamená, že dělník pracuje pro kapitalistu právě tolik hodin, kolik pro sebe.

Stupeň vykořisťování se rovná též poměru nadhodnoty (n) k proměnlivému kapitálu (v), poněvadž – jak víme – nadhodnota se vyrábí v nadbytečné době pracovní, kdežto proměnlivu kapitál se reprodukuje v době nutné.

Poměr nadhodnoty k proměnlivému kapitálu (n : v) je míra nadhodnoty.

Nadhodnota se má k proměnlivému kapitálu jako nadpráce k práci nutné, čili míra nadhodnoty (n : v) je nadpráce : nutná práce.

Oba poměr vyjadřují v různé formě tutéž proporci, jednou ve formě zpředmětněné práce, po druhé ve formě pohyblivé, činné práce. Míra nadhodnoty je tudíž přesným výrazem pro stupeň využití pracovní síly kapitálem nebo dělníka kapitalistou.“ (Marxův Kapitál I., str. 154.)

Vezměmě statistický příklad ze Spojených států amerických. Dává nám – ovšem jen v nejhrubších rysech – představu o stupni vykořisťování resp. O míře nadhodnoty v USA. Roku 1929 činila tam úhrnná hodnota průmyslové výroby čili tzv. „národní produkt“

70.435 mil. dolarů

surovin bylo při

tom zpracováno za 38.550 mil. dolarů

opotřebení strojů

a zařízení činilo 2.600 mil. dolarů 41.150 mil. dolarů

dělnická třída přidala tedy

národnímu produktu hodnoty 29.285 mil. dolarů

na mzdách bylo jí však vyplaceno

úhrnem toliko 11.621 mil. dolarů

úhrn nadhodnoty činil tedy 17.664 mil. dolarů

Z toho plyne míra nadhodnoty resp. stupeň vykořisťování

n : v = 17.664 : 11.621 = asi 152 %.

To znamená, že si kapitalistická třída Spojených států amerických přivlastnila v roce 1929 na nadhodnotě zdarma více než jeden a půlkrát tolik, než kolik vyplatila na mzdách dělnické třídě.

Vykořísťování se dotýká také střední třídy:

Profesor Jan Keller uvedl, že v roce 1993 platily velké firmy v České republice ze svého zisku 55 procent, v současnosti jen 19 procent.

„Dosavadní nižší vrstvy středních stavů - drobní průmyslníci, obchodníci a soukromníci, řemeslníci a rolníci - všechny tyto třídy klesají do řad proletariátu, zčásti proto, že jejich malý kapitál nestačí...“

Karel Marx: Manifest komunistické strany, Londýn 1848

Pokud nejbohatší přestávají platit na sociální stát, tak tato problematika bude muset být provedena na úkor střední třídy, ale ta to nemůže nadále utáhnout.

Zdroje:

ULRYCH, J.: Základy marxistické ekonomie. Praha : Svoboda, 1951, str. 61 – 67

MARX, K.: Kapitál. Praha : Svoboda, 1978-1980

Stručné články:

Marxův Kapitál http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/380073/Marxuv-Kapital.html

NADHODNOTA: Výsledek nezaplacené dělníkovy práce a vykořisťování

http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/399025/Nadhodnota-vysledek-nezaplacene-delnikovy-prace-a-vykoristovani.html

VYKOŘISŤOVÁNÍ: Výroba absolutní a relativní nadhodnoty

http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/437595/Vykoristovani-Vyroba-absolutni-a-relativni-nadhodnoty.html

foto: Otrok v kapitalismu
foto: K čemu slouží marxismus? K osvobozování pracující třídy od třídy kapitalistické.
foto: Kapitalistický stát vykořisťuje? Podle hospodaření! Dělník dává část zaměstnavateli a po zdanění i státu.
Autor: Pavel Herman | pondělí 1.12.2014 12:00 | karma článku: 19.89 | přečteno: 1558x

Další články blogera

Pavel Herman

Úspěchy komunistického Vietnamu za období třicetileté inovace (DOI MOI)

V roce 1986 proběhla ve Vietnamu reforma tzv. Politiky nového směru (DOI MOI). Od roku 1990 se HDP ztrojnásobilo, tempo růstu dosahovalo zhruba 7,5 procenta ročně a měsíční příjem se zvýšil ze 100 USD na 2.220 USD v roce 2016.

8.7.2017 v 10:44 | Karma článku: 18.25 | Přečteno: 907 | Diskuse

Pavel Herman

Jak sluníčkáři a havloidi falzifikují dějiny I.

Následující obrázek je jasným důkazem o tom, jak sluníčkáři a havloidi společně mystifikují naše dějiny. V tomto případě se jim podařilo z Cyrila a Metoděje vyrobit migranty šířící jinou než slovanskou kulturu.

7.7.2017 v 20:29 | Karma článku: 44.51 | Přečteno: 6555 | Diskuse

Pavel Herman

Češi si někdy Vietnamskou kulturu pletou s Japonskou

Nedávno jsem otevřel email s názvem Japonské akty. Na některých fotografiích bylo možné spatřit oblečené ženy v tradičních vietnamských dlouhých krojích Ao Dai, které pořizoval talentovaný umělec Duong Quoc Dinh z Vietnamu.

5.7.2017 v 10:15 | Karma článku: 20.25 | Přečteno: 601 | Diskuse

Pavel Herman

Vietnam neustále zlepšuje svoje podmínky pro české turisty a investory

Vietnam je připraven vytvořit nejlepší podmínky nejen pro české turisty, ale i investory. Při vzájemném jednání zástupců ČR a Vietnamu došlo k uzavření dohody o zavedení přímé linky mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou.

4.7.2017 v 18:42 | Karma článku: 11.19 | Přečteno: 281 |

Další články z rubriky Ekonomika

Jiří Pěkný

Česká obchodní inspekce vstoupila do předvolebního klání

Zákon o státní službě měl přinést odpolitizování státní správy, avšak ČSSD využila tento zákon k zaparkování svých členů a sympatizantů ve státní správě a tito úředníci nyní v předvolebním období splácejí svoji loajalitu ČSSD.

25.7.2017 v 22:55 | Karma článku: 14.90 | Přečteno: 234 | Diskuse

Petra Matušincová

Řešení problémů v práci aneb jak se z toho nezbláznit

Mnoho mých klientů je nespokojených v současném zaměstnání a vlastně to nemá ani žádný konkrétní důvod. Jedná se o nasčítané maličkosti, které jednoho dne přerostou v neúnosnou míru a vedou k vyhoření. Jak tomu ale předcházet?

24.7.2017 v 22:27 | Karma článku: 7.05 | Přečteno: 288 | Diskuse

Vladimír Janák

Vyhledávání z mobilu - nový standard.

Průměrný uživatel dnes vyhledává informace na internetu v podstatě denně. Více než 80% z nás tak činí za pomocí mobilu.

24.7.2017 v 20:02 | Karma článku: 6.29 | Přečteno: 202 | Diskuse

Karel Trčálek

Proč už nemůže být líp

Osvícené jsou ty vlády a centrální banky, které udržují ekonomiku v permanentní recesi, protože ekonomika v recesi se nemůže přehřát. Ač na dovolené, nechal jsem se opět inspirovat jistou seriózní paní ekonomkou...

24.7.2017 v 14:58 | Karma článku: 12.70 | Přečteno: 604 | Diskuse

Petr Šindelář

Myšlenkové pochody Bohuslava Sobotky z říše ČSSD (7)

Smějící se premiér měl podle svých poradců přenášet na občany pozitivní energii, aby věděli "jakých úspěchů ČSSD při vládnutí dosáhla". Lidé však jeho úsměvy berou jako výsměch, že opět hloupě naletěli na plané volební sliby...

24.7.2017 v 9:52 | Karma článku: 31.22 | Přečteno: 1109 | Diskuse
Počet článků 102 Celková karma 23.55 Průměrná čtenost 3101
Politika, historie a cestování

SVOBODNÉ NOVINY

NETMEDIUM

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky

Oblíbené články

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.